Od przeszło 25 lat, 16 listopada wzniośle świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku informować, że z brakiem tolerancji coraz częściej ma kontakt naprawdę sporo osób. Apelowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest okazją do tego, aby szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, żeby wykluczyć brak akceptacji poprzez edukację, ale też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji oraz skłonienie do braku przemocy wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez coraz częściej pojawiające się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy nietolerancji bywają bardzo nieprzyjemne dla osób dręczonych, stąd też świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma informować o różnych aktach awantur, a także pomóc w wyszukaniu głębszych motywów pojawiania się braku akceptacji. Aby obeznać się w tym, czym właściwie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych, przydatne są takie czyny, które z pełnym przekonaniem okazują się pomocne w tym zakresie. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, a także uznania różnych kultur.

W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Ogólny apel wystosowali prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu i homofobii, ale i także okazują niebywałe zrozumienie dla tych osób. Pod wspólnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, p. Trzaskowski ogłosił, że wspólnota tego dnia będzie nagłaśniana przez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz